Saturday, 28 November 2015

Mesyuarat/Bengkel Inisiatif ePembelajaran Politeknik Malaysia

Salam Semua PeL,
Thank You for 2015,
More info of the meeting to come soon.

Click Here for Adam Brimo Talk, (SIX Parts)
Click Here for Prof Madya Dr Azidah Talk, (TEN Parts)
Click Here for Summary of Meet

Dr.N

Wednesday, 11 November 2015

2016 - THE YEAR OF THE MOOC

SALAM SEMUA,
2016 is just around the corner. CeLT has planned it to be the year where the MOOC initiative begins.
Click here for the MOOC pdf presented during a meeting here at JPP. Our MOOC, English for TVET will be deployed next semester in 18 Polytechnics. PeL to take note.

More info on MOOCs to come soon.

Click here for youTube VIDEO#1 on MOOC;
Click here for youTube VIDEO#2 on MOOC

Dr.N


Monday, 2 November 2015

GEN TVET PHOTO COMPETITION 2016

Salam PeL,

COMING SOON, 2016! 
Khas untuk Photography Hobbyist!Pertandingan fotografi digital antara warga Politeknik, Kolej Komuniti dan Kolej Vokasional.
GEN atau Generation TVET adalah nama  pertandingan. 

Tema pertandingan adalah TVET BUILDS A NATION.

Objektif:

1) Memperkenalkan dan mempromosikan TVET kepada orang ramai.
2) Mengeratkan perhubungan Institusi TVET dengan Industri.
3) Mewujudkan stok foto TVET bagi kegunaan ePembelajaran TVET.

Kategori Pertandingan:
Ada empat kategori kesemuanya,

1) TOOLS OF THE TRADE:
    Foto peralatan, yang di gunakan oleh TVET. Imej peralatan sahaja.

2) TVET INDUSTRIAL MENTORS:
    Foto pelajar atau pensyarah bersama dengan wakil industri. Suasana foto mesti    
    di dalam  ruang kerja di industri.

3) I AM TVET:
    Foto pelajar beraksi dalam situasi Pembelajaran TVET, seperti di Makmal, 
    Bengkel, Studio,  atau lain lain suasana yang sesuai dengan program.

4) LITTLE TVET:
    Foto kanak-kanak berumur antara 5-10 beraksi menggunapakai peralatan TVET.


Dr.N

Sunday, 1 November 2015

PENGIRAAN AC, 'ALLOCATED COURSES DECEMBER 2016'

SALAM PeL,

Ramai yang bertanya akan cara pengiraan Allocated Number of Courses (AC). Berikut adalah cara CeLT mengiranya bagi sessi Disember 2016.

*FORMULA:
PI x KP x KLS x CF = Jumlah AC 2016

Jumlah Program di Institusi (PI, tidak termasuk program ijazah, sijil dan program luar)  
x  
Kursus per Program (KP, anggaran setiap program ada lebih kurang 18 kursus, yg lain anggap tidak boleh di 'blended') 
x  
KELAS (KLS, anggaran setiap program ada 1.5 KELAS sahaja untuk sesi Disember, kecuali METrO, 1 KELAS per program untuk sesi Disember)
x  
CF% (CF, CATEGORY FACTOR, dalam kiraan peratus. Di lihat sebagai peranan atau kemampuan institusi merealisasikan BL).

CATEGORY FACTOR:
METrO 95% BL
PREMIER 80% BL
KONV A 65% BL
KONV B 50% BL

Contoh PUO:  25(PI) x 18(KP) x 1.5(KLS) x 0.80(CF%) = 540 AC
Contoh PBU:  2(PI) x 18(KP) x 1.5(KLS) x 0.5(CF%) = 27 AC
Contoh PMKL:  3(PI) x 18(KP) x 1(KLS) x 0.95(CF%) = 52 AC

Kemudian, kiraan peratus 50% BL per institusi,
AC x 0.5 = Jumlah kursus yg perlu di 'blend'.
*Nota:
PI tetap dan bergantung kepada DATA
KP, KLS, dan CF di tentukan oleh JPP, CeLT

Rajah di bawah adalah jadual AC bagi 2016:


Hope this helps,

Dr.N