Thursday, 15 October 2015

PeLARAS: BEST POLI eLEARNING RANKING

SALAM SEMUA PeL,

Tahniah kepada semua di atas kejayaan eDOLA2015 tempoh hari. Kepada semua pemenang, WELL DONE dan kepada yang tidak berjaya, DON'T GIVE UP!.

Blog kali ini akan membincangkan mengenai pengwujudan satu sistem ranking  komprehensif yang akan di bangunkan oleh CeLT. Politeknik Malaysia eLearning Ranking Score (PeLARAS) adalah bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian setiap politeknik dalam menjayakan agenda ePembelajaran di setiap institusi. 

PeLARAS berfungsi seakan sistem pengiraan ranking badminton, WORLD RANGKING POINTS TABLE, seperti di bawah.PeLARAS akan memberi pemberatan markah kepada setiap komponen yang di kira sebagai elemen ePembelajaran Politeknik Malaysia. Untuk Permulaan, hanya komponen eDOLA dan BLX50% akan di beri markah. Gambarajah di bawah mencadangkan pemberatan markah tertinggi bagi setiap komponen 'Achievement' seperti berikut:

 Pemenang TOP5 juga mempunyai markah yang di ambil kira dalam sistem ranking ini. Tahun depan akan melihat lebih banyak Komponen Achievenemt di tanding dan di beri markah.

Dengan adanya PeLARAS, JPP dan POLI sendiri boleh mengetahui Institusi mana yang terbaik dari semua aspek dan kemungkinan akan di beri satu Award Kolektif pada eDOLA akan datang. Ranking ini juga mungkin akan membantu JPP untuk mengagih bajet atau sebarang peralatan dll.

Apa pendapat PeL?
Apakah  penambahkaian yang di cadangkan untuk PeLARAS?
Bincangkan...


Dr.N

No comments:

Post a Comment