Monday, 2 November 2015

GEN TVET PHOTO COMPETITION 2016

Salam PeL,

COMING SOON, 2016! 
Khas untuk Photography Hobbyist!Pertandingan fotografi digital antara warga Politeknik, Kolej Komuniti dan Kolej Vokasional.
GEN atau Generation TVET adalah nama  pertandingan. 

Tema pertandingan adalah TVET BUILDS A NATION.

Objektif:

1) Memperkenalkan dan mempromosikan TVET kepada orang ramai.
2) Mengeratkan perhubungan Institusi TVET dengan Industri.
3) Mewujudkan stok foto TVET bagi kegunaan ePembelajaran TVET.

Kategori Pertandingan:
Ada empat kategori kesemuanya,

1) TOOLS OF THE TRADE:
    Foto peralatan, yang di gunakan oleh TVET. Imej peralatan sahaja.

2) TVET INDUSTRIAL MENTORS:
    Foto pelajar atau pensyarah bersama dengan wakil industri. Suasana foto mesti    
    di dalam  ruang kerja di industri.

3) I AM TVET:
    Foto pelajar beraksi dalam situasi Pembelajaran TVET, seperti di Makmal, 
    Bengkel, Studio,  atau lain lain suasana yang sesuai dengan program.

4) LITTLE TVET:
    Foto kanak-kanak berumur antara 5-10 beraksi menggunapakai peralatan TVET.


Dr.N

No comments:

Post a Comment