Thursday, 5 February 2015

MEREKABENTUK UNTUK PEMBELAJARAN/ DESIGN FOR LEARNING PENTING UNTUK SCORMKING!

Salamsejahtera and Salam Semua P eL,

Post kali ini membincangkan mengenai peranan e dalam eLearning dan bagaimana ianya seharusnya di gemblingkan. Blog the eLearning Coach memberi garispanduan yang kami rasa dapat membantu semua pihak dalam melaksanakan tugas masing-masing. Teknik-teknik yang di senaraikan mudah untuk di fahami dan agak menyeluruh. Satu lagi maklumat adalah mengenai pdf bertajuk Design for How People Learn yang juga penting untuk kita terutama untuk pembangun LO/SCORMKING.

The Blog eLearning Coach and the pdf is highly recommended.  Its contents is quite comprehensive especially for ID.

Harap ianya dapat membantu. 

Klik di sini untuk ke BLOG tersebut.
Klik di sini untuk HOW PEOPLE LEARN

Dr.N

1 comment: